KONFERENCE O FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK 2018:
Program připravujeme, registrace bude otevřena v březnu 2018.

KONFERENCE O FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK 2017:

Setkání bylo určené lidem s aktivním zájmem o opravy a využívání památek, majitelům a správcům historických staveb, zástupcům státních institucí, církví i všem ostatním, kteří chtějí načerpat inspiraci v oblasti financování památek a sdílet své zkušenosti s ostatními.

KDE: KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ, JILSKÁ 7A, Praha 1 (barokní refektář)
KDY: 30. KVĚTNA 2017

08.30 – 09.00
Registrace účastníků a ranní káva
   
09.15 – 9.30 Zahájení konference
  Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
  PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
  P. Filip Štěpán Boháč OP, Řád bratří kazatelů, dominikánský klášter
   
09.30 – 10.00 Význam stavebněhistorického průzkumu a možnosti úspor při obnově památek
  Ing. Petr Macek, Ph.D., Univerzita Karlova / Národní památkový ústav
10.00 – 10.20 Dotace na obnovu památek
  Ing. Dagmar Koželuhová, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
10.20 – 10.40 Místní akční skupiny a jejich pomoc při obnově památek
  Jaroslava Saifrtová, DiS, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. 
   
10.40 – 11.00 Káva a občerstvení
   
11.00 – 12.00 Příklady z praxe
11.00 – 11.15 Benefiční koncert a další aktivity pro financování oprav významných hrobů
  Oldřiška Dvořáčková, Správa pražských hřbitovů, p.o.
11.15 – 11.30 Nové formy dárcovských SMS zpráv pro podporu obecně prospěšných aktivit
  Irena Fodorová, Nadace Jedličkova ústavu
11.30 – 11.45 Portál filantrop.cz – firmy pomáhají neziskovým a příspěvkovým organizacím 
  Andrea Kosařová, filantrop.cz
11.45 – 12.00 Kampaň Pivo PROPAMÁTKY, program FRIN a testování kampaně
  Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
   
12.00 – 13.15 Přestávka na oběd
   
13.15 – 14.00

1. panelová diskuze: STAVEBNĚHISTORICKÉ PRŮZKUMY

 

Dříve než zpracujeme rozpočet, je potřeba památku důkladě poznat,
zajistit dokumentaci, průzkumy, abychom následně neplýtvali silami
ani financemi. Své praktické zkušenosti z této oblasti včetně možností
financování představí a budou o nich hovořit zkušení odborníci z praxe. 

  Mgr. Michal Patrný, Národní památkový ústav
Zkušenosti z oddělení výzkumů a průzkumů
  Bc. Libor Honzárek, Město Havlíčků Brod
Zkušenosti z městského úřadu při nedávné obnově radnice
  Bc. Kateřina Skalíková, MgA. Tomáš Skalík, Za Opavu, z.s.
Financování dokumentace hradu Vikštejn s pomocí veřejnosti
  Ing. arch. Jan Pešta, zpracovatel SHP (moderátor diskuze)
Pohled zpracovatele stavebněhistorických průzkumů
   
14.15 – 15.00 2. panelová diskuze: BENEFIČNÍ AUKCE
 

Uspořádat úspěšnou benefiční aukci, která podpoří obnovu památky nebo
třeba i její provoz, zní lákavě. Na co se připravit a na co zapomenout?
Přijďte diskutovat s lidmi, kteří již svoji úspěšnou benefiční aukci dokázali
připravit a nechte se inspirovat.

  Michaela Kreuterová, Nadace VIA
Umělecká díla, víno i zážitky na podporu nadačních programů
  Dagmar Petrovická, Cesty skla, o.p.s.
Ateliérové sklo pro Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě
  Jana a Marek Roštíkovi, Svět podle Jakuba, z.s.
Malířské palety pro záchranu varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně
  Jakub Vopelák (moderátor diskuze)
Business Leaders Forum
   
15.15 – 16.00 3. panelová diskuze: ÚSPĚŠNÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA
 

Plánujete založit veřejnou sbírku nebo jste ji už zahájili a zajímá
vás, co je potřeba učinit pro její úspěch? Zeptejte se vítězů
loňského ročníku soutěže MÁME VYBRÁNO na jejich doporučení.

  Zakoupení nového zvonu do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni 
Veřejná sbírka přispěla částkou 4 270 611 Kč.
Vyhlašovatel: CrossCafe original, s. r. o.
  Oprava kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově
Veřejná sbírka přispěla částkou 848 806 Kč.
Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Velký Šenov
  Oprava katedrály Božského Spasitele
Veřejná sbírka přispěla částkou: 371 672 Kč.
Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Ostrava-Moravská Ostrava
 
 
18.00 – 21.00
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MÁME VYBRÁNO
a společenské setkání v
klášteře dominikánů

 

 

REGISTRACE

Včasná registrace do 30. dubna:
Registrační poplatek: 690 Kč

Pozdní registrace od 1. května:
Registrační poplatek: 990 Kč
(platí do naplnění kapacity sálu)


Účastníkům, kteří bez uvedení důvodu
do 15. května neomluví svoji neúčast,
nevracíme registrační poplatky.

Pořadatel: Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2012 - 2019Kontakt: mamevybrano@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.